MENU

Ogłoszenie

165
0

Ogłoszenie o likwidacji Fundacji „Korowód” im. Marka Grechuty

Likwidator Fundacji „Korowód” im. Marka Grechuty z siedzibą w Krakowie (KRS 456829) zawiadamia, że Rada Fundacji podjęła w dniu 19.03.2021 r. uchwałę o rozwiązaniu Fundacji i o otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłoszenia wierzytelności  w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Fundacji.

LIKWIDATOR
Jakub Baran